messager
 
เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูแล่นช้าง
อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์


สถิติ sitemap
วันนี้ 17
เดือนนี้1,119
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)27,615
ทั้งหมด 80,597

info ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

camera_alt ภาพกิจกรรม
จัดตั้งธนาคารขยะเพิ่มพูนทรัพย์ "MOI WASTE BANK WEEK" การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[19 เมษายน 2567]
โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด ประจำปี 2567[8 มีนาคม 2567]
ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2567[6 มีนาคม 2567]
การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กอำเภอนาคู​ ครั้งที่​ 16​ ประจำปี​ 2567[28 กุมภาพันธ์ 2567]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

บุคลากรภายใน
chat_bubble ผู้บริหารองค์กร
นายเฉลิมศักดิ์ ชมภูเลิศ
นายกเทศมนตรีตำบลภูแล่นช้าง
โทรศัพท์ : 09-1809-6937
นายเฉลิมศักดิ์ ชมภูเลิศ
นายกเทศมนตรีตำบลภูแล่นช้าง
โทรศัพท์ : 09-1809-6937
Social Network
เพจ Facebook

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.บถ.
17/05/2567
17/05/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
17/05/2567
17/05/2567
การปรับปรุงข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กพส.
17/05/2567
17/05/2567
แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
กศ.
17/05/2567
17/05/2567
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเขียนเรียงความ ในหัวข้อวันลดขยะเหลือศูนย์ (Waste Fiction Competition)
[เอกสารแนบ]
กศ.
17/05/2567
17/05/2567
โครงการเปิดเทอมสร้างสุข ให้ความรักก่อนให้ความรู้
[เอกสารแนบ]
กพส.
17/05/2567
17/05/2567
การเปลี่ยนแปลงการเปิดรับคำขออาสาสมัครเยาวชนเกาหลี ประจำปี 2567 (KOICA Project Volunteer)

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ