เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูแล่นช้าง
อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
check_circle สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากนายกเทศมนตรี
“การบริหารงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หัวใจหลักก็คือประชาชน เทศบาลตำบลภูแล่นช้างจึงเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานท้องถิ่นไปพร้อมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมกันแก้ไขปัญหา เพราะผู้ที่จะรับรู้ปัญหาได้ดีที่สุดก็คือประชาชนนั่นเอง”