ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๑๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ รวมจำนวน ๓๔ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง