เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ภูแล่นช้าง
อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี พ.ศ. 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น ๆ ( มิเตอร์น้ำ ขนาด ๑/๒ นิ้ว ) จำนวน ๙๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังทางหลวงท้องถิ่นที่ กส.ถ.๑๑๔-๐๐๙ สายทางบ้านคุ้มหัวเมือง หมู่ที่ ๒ -บ้านน้ำปุ้น หมู่ที่ ๑๐ ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นที่ กส.ถ.๑๑๔-๐๑๓ สายทางแยกทางหลวงแผ่นดิน ๒๑๐๑ -หนองขามเฒ่า หมู่ที่ ๑ บ้านภูแล่นช้าง ตำบลภูแล่นช้าง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๓๖.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่นที่ กส.ถ.๑๑๔-๐๓๙ สายทางแยกทางหลวงแผ่นดิน ๒๑๐๑ บ้านนางล้อม โพธิ์คำ หมู่ที่ ๔ บ้านน้ำปุ้น ตำบลภูแล่นช้าง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๙๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่นที่ กส.ถ. ๑๑๔ -๐๑๑ จุดที่นายปุณศรี เสนาวัง - หน้าบ้านนายชายอู ไฝชอบ หมู่ที่ ๙ บ้านเมืองภู ตำบลภูแล่นช้าง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๐๘.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview22
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลภูแล่นช้าง เรื่อง การจัดแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview22

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน